AUTOŠKOLA   Milan KOLLÁR

 

     
     
  Přihláška  
     
  Vytiskněte si přiloženou přihlášku na jeden papír oboustranně.  
     
  Dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ze dne 26. dubna 2004 vydané ministerstvem zdravotnictví je třeba nechat rovněž potvrdit lékařem  
  posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  
     
  S přihláškou a posudkem se dostavte do sídla autoškoly.